Mijn TOS

Welkom bij het derde thema van PeTOS VSO! 

Dit thema heet 'Mijn TOS'. 
In dit thema laten we onze jongeren op een ervaringsgerichte manier nadenken en inzichten opdoen over de moeilijkheden die zij ervaren wat betreft hun TOS. 

We kiezen er hierbij bewust voor om de ervaring van de leerling en het eigen gevoel van de leerling centraal te stellen. De jongere richt zich eerst tijdens ervaringsgerichte oefening op de eigen beleving van moeilijkheden die wij als professionals herkennen als TOS-problematieken. Tijdens de ervaringsoefening krijgt de jongere de kans om te zien dat hij niet de enige is die deze problemen ervaart. De jongeren ervaren daardoor tijdens de oefening vaak steun en (h)erkenning van elkaar en ervaren dat zij gezien en gehoord worden door hun docenten. 

In de lessen daarna gaan de jongeren middels verwerkingsopdrachten aan de slag met de inzichten die zij hebben opgedaan over de moeilijkheden die zij ervaren rondom hun TOS. Door als docent/logopedist tijdens deze lessen goed te observeren en te registreren krijgen we ook als professionals een goed beeld van de TOS-problematieken die de leerling (bewust) ervaart, de mate waarin de leerling al inzicht heeft in de eigen TOS-problematiek en in welke ondersteuning de leerling kan helpen om hierin te blijven groeien. 

De aanpak in dit thema is gebaseerd op wat wij als cluster 2 professionals zien dat werkt voor onze jongeren. Er is hierbij bewust gekozen voor een aanbod waarin de ervaring van de leerling zelf centraal staat. De leerling ontdekt en verkent zo op organische wijze de eigen TOS-problematiek en doet nieuwe inzichten op. 

In dit thema staan de volgende vragen centraal: 

  • Welke (TOS-)problematieken herken ik bij mijzelf? 
  • Van welke moeilijkheden rondom mijn TOS ervaar ik het meeste last? 
  • Waarom ervaar ik deze moeilijkheden eigenlijk? 
  • Ben ik de enige die hier moeite mee heeft? 
  • Wat kan ik doen om mezelf te helpen?

LET OP! : 
Les 10. Over De Streep - Deel 1
Het excelbestand om een groepsanalyse te maken kan niet via deze website worden gepubliceerd. 
We kunnen wel de hyperlink naar dit bestand delen. Via deze link hebben alle personen binnen Koninklijke Kentalis toegang tot de PowerPoint. Mocht dit niet werken, laat het weten via een mail aan petos.vso@kentalis.nl.

 

10. TOS over de streep - Excels voor trendanalyse.xlsx