Handleiding en meer

PeTOS is de makkelijk uit te spreken afkorting van psycho-educatie TOS. Met PeTOS werken kinderen met een taalontwikkelingsstoornis systematisch aan het leren ‘lezen’ van de eigen (binnen)wereld en die van anderen.

PeTOS is ontwikkeld door professionals uit het cluster-2 onderwijs en een senior onderzoeker van de Kentalis Academie.

PeTOS heeft 248 lesdoelen waaraan vanaf groep 1 tot en met groep 8 gewerkt wordt in 248 lessen verdeeld over 5 thema’s. Voor de groepen 2 t/m 7 is aan het thema Mijn lijf een les van Kriebels in je buik toegevoegd. Voor groep 8 zijn er twee lessen toegevoegd. De lessen van Kriebels in je buik zijn toegankelijk met de inlogcode van je school.

Op deze pagina vind je de handleiding van PeTOS, de flyer, de leerdoelen per leerjaar en per thema, posters voor in de personeelskamer en op de gang, een afbeelding voor het portfolio van leerlingen en een visualisatie van begroetingen waaruit leerlingen kunnen kiezen als ze ’s ochtends de klas binnenkomen.

Afbeelding
Handleiding
Afbeelding
 Flyer
Afbeelding
Taal doe ik op mijn manier
Afbeelding
Petos tekengebied
Afbeelding
Begroeten