Psycho-educatie TOS voor het SO en SBO (vernieuwd in juli 2024 -> zie kopje nieuws)

Afbeelding
Header PeTOS

Taalontwikkelingsstoornissen

PeTOS is een leerlijn en klassikale lesmethode voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis in groep 1 tot en met 8 van het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

PeTOS heeft vijf thema’s die elk jaar terugkeren: ik & jij, mijn gevoelens, mijn lijf, mijn wereld en mijn taal & TOS. 

De 240 leerdoelen zijn verdeeld over de acht leerjaren. Voor de 30 leerdoelen per leerjaar zijn lessen uitgewerkt en is materiaal ontwikkeld. Leerdoelen, lessen en materiaal zijn op deze site gratis te downloaden.

Sociale en innerlijke taal

PeTOS zoekt samen met leerlingen, speels en ervarend, naar taal en beeld voor het leren ‘lezen’ van het innerlijk van zichzelf en de ander en maakt daarbij gebruik van inzichten op het gebied van de communicatieve, sociaal-emotionele en neurocognitieve ontwikkeling van kinderen met TOS.

Met PeTOS werk je systematisch aan identiteitsontwikkeling door zowel de sociale taal als de innerlijke taal van kinderen te versterken.

Ouders worden betrokken bij de lessen van PeTOS via de lesbrieven die bij de thema’s horen.

Identiteitsontwikkeling

PeTOS helpt leerlingen met TOS om voldoende taal en vaardigheden te verwerven om zichzelf als individu in de wereld te kunnen positioneren en poneren.

Daarbij gaat het niet alleen om het omgaan met de taalontwikkelingsstoornis, de beperkingen die ermee gepaard gaan en de maatschappelijke drempels die participatie belemmeren.

Het gaat ook en vooral om identiteitsontwikkeling: het ontwikkelen van een besef van wie je bent, wat je voelt, denkt en vindt en van hoe je in de wereld staat. Een besef dus ook van eigen mogelijkheden en beperkingen.