PeTOS voor VSO

PeTOS VSO is de makkelijk uit te spreken afkorting van psycho-educatie voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Met hulp van de PeTOS lessen werken jongeren systematisch aan het steeds verder leren kennen van de eigen (binnen)wereld en die van anderen. 

PeTOS VSO wordt op dit moment doorontwikkeld tot een programma waar we allemaal gebruik van kunnen maken om gedegen psycho-educatie aan te bieden aan jongeren met een TOS. De ontwikkelaars werken dagelijks met jongeren met TOS. Door samen met jongeren te zoeken naar wie ze zijn en wat hun TOS voor hen betekent heeft deze methode vorm gekregen.

Er is rekening gehouden met de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze jongeren. Er is hierbij goed gekeken naar niet alleen de inhoud (wat bieden we aan) maar ook naar de didactiek en de vormgeving (hoe bieden we het aan). De focus ligt hierbij op een goed gefundeerde inhoud, aangeboden in toegankelijke instructies en aansprekende werkvormen, passend bij onze doelgroep. Het materiaal is bestemd voor zowel leerlingen in het PRO als in het VMBO.

De vormgeving is fris, eenvoudig en leeftijdsadequaat. Naast de doorontwikkeling van de lessen is tevens een doelenstructuur met een heldere opbouw in ontwikkeling. 

Aanbod PeTOS VSO
De methode wordt in binnen een onderwijsarrangement ingezet in leerjaar 1 en 2 van het VSO. Tijdens de praktische lessen ligt de focus op ervaringsgericht leren ontdekken van wie je bent en wat jij de wereld te bieden hebt. De makers raden aan te starten met PE TOS VSO na de Gouden Weken (ongeveer na de herfstvakantie).

De onderwijsprofessionals op onze VSO-scholen en binnen onze Ambulante Dienst kunnen zelf de beste inschatting maken van wat de jongeren op hun locatie, op dit moment, nodig hebben. Daarom is PeTOS VSO zo ingericht dat adaptief gekeken kan worden naar de behoeften en ontwikkeldoelen van de specifieke (groep) leerlingen.

De opbouw van de thema's is als volgt:
01. Levensweg - Mijn Toekomst 
02. Wie ben ik 
03. Mijn TOS
04. Vol Hoofd
05. Helpende Gedachten

Deze thema's zijn nog in ontwikkeling:
06. Omgaan met Emoties
07. Grenzen Ervaren
08. Opfris Ik & Mijn Toekomst
09. Mijn TOS Ervaren
10. Puberbrein & TOS
11. Executieve Functies
12. Theory of Mind 
13. Mijn Toolbox

!!! Meest recente nieuws !!!
De eerste lessen van leerjaar 1 thema 1 en 2 zijn nu gepubliceerd. De lessen van thema's 3, 4 en 5 volgen zo spoedig mogelijk. Ben je een VSO van Kentalis en wil je eerder starten? Mail a.makaaij@kentalis.nl voor overleg over de mogelijkheden.