PeTOS voor VSO

PeTOS VSO is de makkelijk uit te spreken afkorting van psycho-educatie voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. Met PeTOS werken jongeren systematisch aan het steeds verder leren kennen van de eigen (binnen)wereld en die van anderen. 

PeTOS VSO is ontwikkeld door cluster-2 professionals die dagelijks werken met jongeren met TOS. Zo is een methode ontstaan voor leerjaar 1 en 2 van het VSO die praktisch toepasbaar is en waarbij de focus ligt op ervaringsgericht leren. Het wordt aanbevolen om na de Gouden Weken, ongeveer na de herfstvakantie, te starten met de lessen van PeTOS VSO. 

Opbouw van PeTOS VSO
PeTOS VSO wordt op dit moment doorontwikkeld tot een programma waar we allemaal gebruik van kunnen maken om gedegen psycho-educatie aan te bieden aan onze jongeren. We doen dat op een manier waarvan we weten dat dit bij onze jongeren werkt en die goed aansluit op hun onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Het materiaal is bestemd voor zowel leerlingen in het PRO als in het VMBO.

De onderwijsprofessionals op onze VSO-scholen en binnen onze Ambulante Dienst kunnen zelf de beste inschatting maken van wat de jongeren op hun locatie, op dit moment, nodig hebben. Daarom is PeTOS VSO zo ingericht dat adaptief gekeken kan worden naar de behoeften en ontwikkeldoelen van de specifieke (groep) leerlingen.

Leerjaar 1

Voor leerjaar 1 zijn de eerste lessen nu (door)ontwikkeld. Er is hierbij goed gekeken naar niet alleen de inhoud (wat bieden we aan) maar ook naar de didactiek (hoe bieden we het aan) en de vormgeving. De focus ligt hierbij op een goed gefundeerde inhoud, aangeboden in toegankelijke instructies en aansprekende werkvormen, passend bij onze doelgroep. De vormgeving is fris, eenvoudig en leeftijdsadequaat. Naast de doorontwikkeling van de lessen is tevens een doelenstructuur met een heldere opbouw in ontwikkeling. 

Meest recente nieuws:
De lessen van leerjaar 1 thema 1 t/m 3 staan klaar voor publicatie. Deze zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd, zodra enige technische problemen met de website zijn opgelost. Ben je een VSO van Kentalis en wil je eerder starten? Mail a.makaaij@kentalis.nl voor overleg over de mogelijkheden. 

De lessen van leerjaar 1 zijn op dit moment onderverdeeld in de volgende thema's / lessenreeksen:
01. Levensweg - Mijn Toekomst 
02. Wie ben ik 
03. Mijn TOS
04. Vol Hoofd
05. Helpende Gedachten
06. Omgaan met Emoties
07. Grenzen Ervaren

Leerjaar 2 

De lessen van leerjaar 2 zijn onderverdeeld in de volgende thema's / lessenreeksen. Deze lessen zijn nog in ontwikkeling. 

08. Opfris Ik & Mijn Toekomst
09. Mijn TOS Ervaren
10. Puberbrein & TOS
11. Executieve Functies
12. Theory of Mind 
13. Mijn Toolbox