Schooljaar 2020 - 2021

Zes Kentalis-scholen zijn dit schooljaar met PeTOS begonnen.

Wat gebeurt er op de scholen? 

 

 

PeTOS & SPRAAKWATERVAL

Bij Kentalis wordt PeTOS de komende jaren op steeds meer scholen gecombineerd met Spraakwaterval.

Spraakwaterval is een cluster-2-methodiek die doelgericht werkt aan het vergroten van de communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid van leerlingen met TOS. Door oefening leren leerlingen hoe de de (lichaams-) taal die ze hebben, beter kunnen inzetten in het dagelijks leven. 

Bij PeTOS gaat het vooral om kennen en kunnen, bij Spraakwaterval om kunnen en durven.

Meer informatie: spraakwaterval@kentalis.nl

 

PeTOS PILOT

In het schooljaar 2020 - 2021 zijn zes scholen van Kentalis gestart met de invoering en uitvoering van PeTOS. In de pilot:

• kijken we hoe PeTOS werkt in de praktijk

• beantwoorden we vragen van scholen die PeTOS volgend schooljaar invoeren

• inventariseren we wat de scholen nodig hebben om PeTOS te kunnen invoeren

Afbeelding
Visualisatie
Afbeelding
Nieuwsbrief1