PeTOS is geëvalueerd!

Zeven scholen hebben in schooljaar 2020-2021 met PeTOS gewerkt. De zes scholen van Kentalis die met PeTOS aan de slag gingen, hebben de lessen en het materiaal geëvalueerd en tips gegeven voor verbetering. Een leerkracht:

"Er ontstaan zo’n mooie dingen tussen jou en de kinderen en tussen de kinderen onderling. De thema’s en de lessen zijn zo mooi opgebouwd en dan weet je gewoon dat je alles besproken hebt! Er zitten prachtige, uitnodigende filmpjes in die herkenning oproepen en dan komen de reacties vanzelf. Je ziet ook dat het kinderen helpt om zich steeds meer bewust te worden van wie ze zijn en dat ze er mogen zijn met alle verschillen. Ga het vooral gewoon doen!"

Ook een school voor buitengewoon Onderwijs in België heeft PeTOS vorig schooljaar gebruikt. De school biedt onderwijs aan kinderen type 7 (kinderen met TOS en/of een auditieve beperking). De teamcoach mailde:

"Wij hebben met heel veel positieve reacties het programma PeTOS gebruikt in onze school Buitengewoon onderwijs! Zowel leerkrachten als leerlingen waren geboeid door de lessen. We kozen ervoor om de logopedist de lessen te laten voorbereiden en geven, met de leerkracht als coteacher."

Dank voor alle feedback!

Sociaal-emotionele doelen

PeTOS werkt aan alle sociaal-emotionele doelen uit de SCOL, maar werkt niet aan het verwerven van dagelijkse vaardigheden en omgangsvormen in de klas.

Ook het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden kan niet in het halve uurtje PeTOS per week. Aan die vaardigheden moet zowel in de dagelijkse praktijk in de klas en op het plein, als expliciet worden gewerkt.

Bij Kentalis zal aan deze doelen vanaf 2022 worden gewerkt met Spraakwaterval. Een overzicht van PeTOS-doelen en CED-doelen is te vinden als bijlage 1 van de Handleiding. 

Doelen relaties, intimiteit, seksualiteit

Om te voldoen aan de doelen op het gebied van Relaties, Intimiteit en Seksualiteit zijn acht van de 240 PeTOS-lessen vervangen door lessen uit Kriebels in je buik. Daarnaast is er voor groep 2 t/m 7 aan het thema Mijn Lijf steeds één Kriebel-les toegevoegd; voor groep 8 zijn er twee Kriebel-lessen toegevoegd. Het advies is om in de week van de lentekriebels uitgebreid stil te staan bij relaties, intimiteit en seksualiteit.

De lessen van Kriebels in je buik zijn toegankelijk via de inlogcode van de school. De scholen moeten zelf het lespakket van Kriebels in je buik bestellen.

Een overzicht van PeTOS-doelen en Kriebel-doelen is te vinden in bijlage 2 van de Handleiding.

Burgerschapsdoelen

In de lessen van PeTOS wordt gewerkt aan burgerschap. Daarbij ligt de nadruk op de thema’s identiteitdiversiteitsolidariteit/empathie en in iets mindere mate digitaal samenleven. Een overzicht van burgerschapsdoelen die in PeTOS aan de orde komen is te vinden in bijlage 3 van de Handleiding.

Aanpassingen

Op basis van de evaluaties zijn in alle lesbeschrijvingen lessen zijn vervangen, vereenvoudigd of aangevuld. 

Het lesmateriaal is aangevuld met extra visualisaties. Per thema en per bouw is er nu een bestand met daarin alle digibord-bestanden en een bestand met daarin alle print-bestanden. Per bestand is duidelijk aangegeven voor welke groep het is en bij welke les het hoort. 

De digibord-bestanden bevatten de links naar de filmpjes, zodat deze direct vanuit het pdf kunnen worden afgespeeld. 

PeTOS en Spraakwaterval

Bij Kentalis wordt PeTOS de komende jaren op steeds meer scholen gecombineerd met Spraakwaterval.

Spraakwaterval is een cluster-2-methodiek die doelgericht werkt aan het vergroten van de communicatieve en sociaal-emotionele redzaamheid van leerlingen met TOS. Door oefening leren leerlingen hoe de de (lichaams-) taal die ze hebben, beter kunnen inzetten in het dagelijks leven. 

Bij PeTOS gaat het vooral om kennen en kunnen, bij Spraakwaterval om kunnen en durven.

Meer informatie: spraakwaterval@kentalis.nl

Afbeelding
Visualisatie