PeTOS VSO

PeTOS VSO is de makkelijk uit te spreken afkorting van psycho-educatie voor jongeren met een taalontwikkelingsstoornis. Met PeTOS werken jongeren systematisch aan het steeds verder leren kennen van de eigen (binnen)wereld en die van anderen. 

PeTOS VSO is ontwikkeld vanuit de Kentalis Academie en door cluster-2 professionals die dagelijks werken met jongeren met TOS. Zo is een methode ontstaan voor leerjaar 1 en 2 van het VSO die praktisch toepasbaar is en waarbij de focus ligt op ervaringsgericht leren. Het wordt aanbevolen om na de Gouden Weken, ongeveer na de herfstvakantie, te starten met de lessen van PeTOS VSO. De lessen van PeTOS VSO zijn onderverdeeld in verschillende thema's.

Begin september 2023 zal het eerste nieuwe materiaal voor PeTOS VSO hier worden gepubliceerd.
Dit betreft concreet lesmateriaal voor leerjaar 1 van het VSO. In oktober tot en met december zal dit aanbod verder uitgebreid worden. In de loop van schooljaar 2023-2024 zal ook het lesmateriaal voor leerjaar 2 vormgegeven en op deze website gepubliceerd worden. Houd deze website dus goed in de gaten! 

Starten met PeTOS VSO? 
- Kies één contactpersoon per school

- Meld je als contactpersoon aan voor de reviewgroep door een e-mail te sturen naar:
VSO & AD: a.makaaij@kentalis.nl

- Neem contact op met het implementatieteam:
VSO: c.boersma@kentalis.nl
AD: l.pierweijer@kentalis.nl